Pomorska hidraulika, specijalna poglavlja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Utvrditi utjecaj površinskih valova uzrokovanih vjetrom u priobalnom području
  • Utvrditi utjecaj morskog strujanja u priobalnom području
  • Procijeniti utjecaj zagađenja u priobalnom području
  • Vrednovati utjecaj oblikovanja i dimenzioniranja pomorskih građevina na zaštitu okoliša
  • Kritički odabrati koncept numeričkog i fizikalnog modeliranja priobalnih procesa.