Modeliranje kakvoće površinskih voda


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Procijeniti relevantne fizikalne, kemijske i biološke procese koji se odigravaju u ekosustavima površinskih voda pod utjecajem opterećenja s kopna
  • Odabrati odgovarajuće matematičke opise pronosa i asimilacije onečišćenja u prijemniku
  • Kritički ocijeniti mogućnosti praktične primjene matematičkih opisa pri modeliranju kakvoće površinskih voda
  • Kalibrirati i verificirati matematički model
  • Vrednovati rezultate matematičkog modeliranja.
     

Nastavni materijali

  • Svu potrebnu literaturu studenti mogu preuzeti kod predmetnog nastavnika.