Urbana hidrologija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati komponente hidroloąkog ciklusa u urbanim vodnim sustavima
  • Primijeniti temeljna znanja iz hidrologije na urbane slivove
  • Analizirati i proračunati vjerojatnost pojave poplava s različitim povratnim periodima
  • Raspolagati osnovnim oborinskim podacima za daljnje proračune
  • Upoznati se s metodama određivanja pljuskova za projektiranje
  • Upoznati se s osnovnim elementima analize propusta
  • Upoznati se s metodama prikupljanja oborinskih voda u urbanim sredinama.