Uređenje vodotoka


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Međusobno povezati hidrološke, hidrauličke i morfološke karakteristike vodotoka, te klimatsko-meteorološke, geografske i geološke karakteristike sliva
  • Formulirati numerički model strujanja i kritički ocijeniti mogućnosti njegove praktične primjene pri modeliranju strujanja vode u vodotoku
  • Procijeniti veličinu otpora i njihov utjecaj na način strujanja vode u vodotoku
  • Odrediti fizička svojstva i bilancu nanosa te ocijeniti stabilnost korita
  • Predvidjeti moguće deformacije korita i izabrati tehnička rješenja zaštite
  • Osmisliti način uređenja vodotoka i odabrati vrstu radova
  • Odabrati geometriju korita, materijale, konstruktivne elemente i vrste regulacijskih građevina.
     

Nastavni materijali