Udruga diplomiranih inženjera građevinarstva i arhitekture Građevinskog fakulteta u Splitu (AMCA-FAAS)


Članovi Predsjedništva

1. Rodoljub Lalić - predsjednik
2. Adela Visković - prva dopredsjednica (građevinarstvo)
3. Ivana Vlaić - druga dopredsjednica (arhitektura)
4. Sanja Trogrlić - tajnica
5. Alen Harapin (predložena kao zamjena - Nives Brajčić-Kurbaša)
6. Srđan Lašić
7. Ivo Rako
8. Zlata Ninčević
9. Dekan FGAG-a - Nikša Jajac