Microsoft Azure Dev Tools for Education


Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije postao je pretplatnik usluge Azure Dev Tools for Teaching putem koje možete preuzeti Microsoftove programe.

Ova je usluga namijenjena studentima i nastavnicima u edukacijske i istraživačke svrhe. Usluzi se pritupa putem Vaše email adrese Fakulteta tako da se registrirate na Microsoftovom portalu na ovoj poveznici, a upute o pravima korištenja su na ovoj poveznici.