Microsoft Azure Dev Tools for Education


Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije postao je pretplatnik usluge Azure Dev Tools for Teaching putem koje možete preuzeti Microsoftove programe.

Ova je usluga namijenjena studentima i nastavnicima u edukacijske i istraživačke svrhe. Usluzi se pritupa putem Vaše email adrese Fakulteta tako da se registrirate na Microsoftovom portalu na ovoj poveznici, a upute o pravima korištenja su na ovoj poveznici, a najčešća postavljena pitanja i odgovore možete vidjeti na ovoj poveznici.

 

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata.

 Uslugama se pristupa pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, a uz to svakom je profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).

Usluzi se pristupa na adresi:

https://portal.office.com/ 

Upute za korištenje Microsoft Teams 

 

Novi email sustav Microsoft Outlook 365

FGAG u Splitu je prešao je na novi e-mail sustav Microsoft Outlook 365. Novi sustav je napredniji s više mogućnosti i kapaciteta te je baziran na cloudu. 

E-mail adrese korisnika i mailing liste ostaju nepromijenjene.
 
Pristup novom e-mail sustavu je moguć na dva načina:

1. Webmail

Prijava na webmail (dosadašnji roundcube) od tada ide preko linka https://outlook.office365.com

2.Outlook klijent

Korisnici koji koriste lokalni klijent (MS Outlook 2016) mogu samostalno obaviti dodavanje novog računa po uputama u prilogu.