Besplatne aplikacije


SCIA

Na ovoj poveznici potrebno je odabrati opciju pod brojem 1 "Register and download", te popuniti formular. Pritom koristite službeni fakultetski mail, na koji ćete dobiti sve upute o instalaciji.

VAŽNO: Tijekom aktivacije licenca se veže za softversku i hardversku konfiguraciju računala. Stoga se preporuča vraćanje licence prije bilo kakve promjene na računalu. Vraćanje licence se radi u flexnet license manageru.

Ukoliko se ipak dogodi da licenca postane nevažeća zbog promjene na računalu, student/ica se treba obratiti podršci za SCIA-u na mail support@scia-online.com

 

AUTODESK

Na ovoj poveznici potrebno je obaviti registraciju sa službenim fakultetskim mailom. Studenti/ce mogu koristiti sve programe Autodeska i na svojim kućnim računalima.

 

 

 

 

 

 

INTEL FORTRAN

Ovdje možete preuzeti Fortran compiler za računala sa Windows OS-om. Potrebno je obaviti registraciju sa službenim fakultetskim mailom.