Izvješća Odbora za unaprjeđenje kvalitete i povjerenstva za unutarnju prosudbu

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG

Izvještaj o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2015/16

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2016/17

Izvještaj o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2017/18

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2018/19

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2019/20

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2020/21

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2021/22

Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2022/23

 

Planovi aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2016/17

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2017/18

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2018/19

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2019/20

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2020/21

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2021/22

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2022/23

Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG za 2023/24

 

Izvješća o provedenoj unutarnjoj prosudbi

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FGAG (2017.)

Izvješće o realizaciji plana aktivnosti za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete FGAG (2019.)

Završno izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FGAG (2019.)

Izvješće o radu treće unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete na FGAG (2022.)

Očitovanje na Izvješće o provedenoj trećoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete (2022.)

 

Ostala izvješća

Izvješće o realizaciji ciljeva iz Strategije za razdoblje 2012.-2016. i ostvarenom napretku u odnosu na stanje utvrđeno Samoanalizom 2012. godine, studeni 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.-2017.; preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, studeni 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.-2017. (Arhitektura), studeni 2017.

Izvješće o pokazateljima uspješnosti studiranja – upravljanje informacijama za razdoblje 2012.- 2017. (Geodezija i geoinformatika), studeni 2017.

Izvješće o realizaciji ciljeva iz Strategije za razdoblje 2017.-2023. i ostvarenom napretku u odnosu na stanje utvrđeno Samoanalizom 2017. godine, veljača 2024.