Reakreditacija FGAG-a, svrha, provođenje, izvješća, smjernice

Postupkom reakreditacije, kao nezavisnog vanjskog vrednovanja i ocjene kvalitete visokog učilišta, vrednuje se u kojoj mjeri visoko učilište ispunjava uvjete za ispunjavanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Ocjena kvalitete donosi se na temelju zadanih standarda i kriterija koji obuhvaćaju upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, studijske programe, studente, nastavnike, znanstvenu i stručnu djelatnost, mobilnost i međunarodnu suradnju, te resurse – stručne službe, prostor, opremu i financije. Navedeni standardi i kriteriji s obrazloženjem vezanim uz ocjenu kvalitete detaljno su opisani u izvješću Stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije, sastavljenom od stranih i domaćih profesora i stručnjaka u području osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.