Reakreditacija FGAG-a, svrha, provođenje, izvješća, smjernice

Postupkom reakreditacije, kao nezavisnog vanjskog vrednovanja i ocjene kvalitete visokog učilišta, vrednuje se u kojoj mjeri visoko učilište ispunjava uvjete za ispunjavanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Ocjena kvalitete donosi se na temelju zadanih standarda i kriterija koji obuhvaćaju upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, studijske programe, studente, nastavnike, znanstvenu i stručnu djelatnost, mobilnost i međunarodnu suradnju, te resurse – stručne službe, prostor, opremu i financije. Navedeni standardi i kriteriji s obrazloženjem vezanim uz ocjenu kvalitete detaljno su opisani u izvješću Stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije, sastavljenom od stranih i domaćih profesora i stručnjaka u području osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Reakreditacija poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Građevinarstvo 2016. / Reaccreditation of Postgraduate University (Doctoral) Study of Civil Engineering 2016

 Naslov
Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa Građevinarstvo (studeni 2016.)
Report of the Expert Panel on Reaccreditation of the Postgraduate University (Doctoral) Programme in Civil Engineering (November 2016)
Akreditacijska preporuka AZVO-a u postupku reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Građevinarstvo (veljača 2017.)
Povrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na izvođenje PSDS Građevinarstvo (ožujak 2017.)
Akcijski plan u cilju unapređenja kvalitete sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Građevinarstvo (veljača 2018.)
Izvješće o realizaciji Akcijskog plana u cilju unapređenja kvalitete PSDS Građevinarstvo u fazi naknadnog praćenja za 2019. i 2020. (studeni 2020.)
Mišljenje Povjerenstva (AZVO) za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije na Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za 2019./20. (listopad 2021.)
Izvješće o realizaciji Akcijskog plana u cilju unapređenja kvalitete PSDS Građevinarstvo u fazi naknadnog praćenja za 2021. (studeni 2021.)
Mišljenje Povjerenstva (AZVO) za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije na Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za 2021. (siječanj 2022.)
Izvješće o realizaciji Akcijskog plana u cilju unapređenja kvalitete PSDS Građevinarstvo u fazi naknadnog praćenja za 2022. (travanj 2023.)
Mišljenje Povjerenstva (AZVO) za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije na Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za 2022. (rujan 2023.)
Izvješće o realizaciji Akcijskog plana u cilju unapređenja kvalitete PSDS Građevinarstvo u fazi naknadnog praćenja za 2023. (siječanj 2024.)