Novosti

Edukacija o mogućnostima akademskog i psihološkog savjetovanja

08.12.2022

Pozivamo  Vas na edukaciju o mogućnostima akademskog i psihološkog savjetovanja namijenjenu djelatnicima Studentske službe, nastavnicima i  članovima Studentskog zbora, u organizaciji Ureda za karijere FGAG-a u Splitu.

Više...

Studentsko vrednovanje nastavnog rada - ak. god. 2020./2021. - ljetni semestar

28.05.2021

Poštovani kolege studenti,

tijekom svibnja i lipnja na Fakultetu se provodi postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada za ljetni semestar tekuće akad. godine. Postupak se provodi ispunjavanjem online anketnih upitnika putem poveznice koju su polaznici pojedinog kolegija dobili na svoje službene (@gradst.hr) e-mail adrese.

Više...

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi u ak. god. 2020./2021.

14.05.2021

Do 21. lipnja na Fakultetu se provodi postupak za Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života ak. god. 2020./2021. Postupak se provodi ispunjavanjem online anketnih upitnika putem poveznice koju su svi studenti dobili na svoje službene (@gradst.hr) e-mail adrese.

Više...

Studentsko vrednovanje nastavnog rada za zimski semestar 2020./2021.

13.01.2021

Tijekom siječnja na Fakultetu se provodi postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada za tekući semestar. Postupak se provodi ispunjavanjem online anketnih upitnika putem poveznice koju su polaznici pojedinog kolegija dobili na svoje službene (@gradst.hr) e-mail adrese.

Više...

Studentsko vrednovanje nastavnog rada - ak. god. 2019./2020. - ljetni semestar

13.07.2020

S obzirom na okolnosti, vjerojatnost da će se studentsko vrednovanje nastavnog rada provesti kao i do sada vrlo je mala. Ovim putem želimo Vas podsjetiti da smo uvijek na raspolaganju za sva pitanja, prijedloge, savjete i primjedbe koje možete slati na adresu nastava@gradst.hr ili ubaciti u za to predviđeni poštanski sandučić.

Više...

Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada

09.12.2019

11.-19. prosinca 2019. i 7.-13. siječnja 2020. na Fakultetu se provodi postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada. Postupak se provodi ispunjavanjem tiskanih anketnih upitnika koje će predstavnici studijskih godina u terminu redovne nastave podijeliti studentima.

Više...

Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada

21.05.2019

od 20. do 31. svibnja 2019. na Fakultetu se provodi postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada. Postupak se provodi ispunjavanjem tiskanih anketnih upitnika koje će predstavnici studijskih godina u terminu redovne nastave podijeliti studentima.

Više...

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija u 2018./2019. akad. god.

02.05.2019

Od 7. svibnja 2019. na našem Fakultetu provodi se postupak studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija u ak. god. 2018./2019.

Više...

Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada

10.01.2019

Od 14. do 25. siječnja 2019. na Fakultetu se provodi postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada. Postupak se provodi ispunjavanjem tiskanih anketnih upitnika koje će predstavnici studijskih godina u terminu redovne nastave podijeliti studentima.

Više...

Priznanje za visoku razinu kvalitete doktorskog studija Građevinarstvo

08.09.2017

Dana 7. rujna 2017. FGAG-u u Splitu je dodijeljeno Priznanje za visoku razinu kvalitete za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Građevinarstvo.

Više...