Ispitivanje konstrukcija


Predavanja: ​prof. dr. sc. Pavao Marović, prof. dr. sc. Mirela Galić

Vježbe: prof. dr. sc. Pavao Marović, prof. dr. sc. Mirela Galić, Gabrijela Grozdanić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati ponašanje konstrukcijskih elemenata i nosivih sustava na temelju provedenih ispitivanja
  • Razumjeti ponašanje konstrukcija pri statičkom i dinamičkom djelovanju opterećenja, utjecajima okoline i reološkim promjenama u materijalu
  • Odabrati i primijeniti opremu, postupke i metode kod ispitivanja konstrukcija
  • Planirati stanja konstrukcija i konstruktivnih elemenata temeljenih na provedenim ispitivanjima
  • Dokazati sposobnost konstrukcija i konstruktivnih elemenata za preuzimanje predviđenih opterećenja.