Studentska služba (referada)

 

Radno vrijeme sa studentima: ponedjeljak-petak, 10-13 h

Telefon: (021) 303-303, (021) 303-375, (021) 303-302

e-mail: referada@gradst.hr

 

 

   

Dokumenti i obrasci

 

Odluka Fakulteta o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku 2023./2024. godinu Preuzimanje  
Odluka Sveučilišta o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku 2023./2024. godinu Preuzimanje  
Odluka o odobravanju nastavka studija studentima koji gube pravo studiranja na Fakultetu za akad. 2023./2024. god, Preuzimanje  
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2023./ 2024. god. na SDSG Preuzimanje  
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2023./2024. god. na SDSA Preuzimanje  
Odluka o usvajanju predmeta i povjerenstava za Završni rad za akad. 2023./2024. god. Preuzimanje  
Predmeti i Povjerenstva za Završni rad na SPSG i SSG za akad. 2023./2024. Preuzimanje  
Odluka za stručni prijediplomski studij Građevinarstvo - razlikovni predmeti 2023./2024.  Preuzimanje  
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure Preuzimanje  
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada za akad. 2023./2024. god. Preuzimanje  
Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave Preuzimanje  
Obrazac za pristup Internetu Preuzimanje
Obrazac za zamolbu Preuzimanje
Evidencija o radu demonstratora Preuzimanje
Obrazac za prijavu Diplomskog rada na DSSA - F3/I Preuzimanje
Brošura za sadašnje i buduće studente s invaliditetom Preuzimanje