Studentska služba (referada)

 

Radno vrijeme sa studentima: ponedjeljak-petak, 10-13 h

Telefon: (021) 303-303, (021) 303-375, (021) 303-302

e-mail: referada@gradst.hr

 

 

   

Dokumenti i obrasci

 

Odluka Fakulteta o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku 2022./2023. godinu Preuzimanje  
Odluka Sveučilišta o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku 2022./2023. godinu Preuzimanje  
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure Preuzimanje  
Odluka za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - razlikovni predmeti 2022./2023. Preuzimanje  
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada za akad. 2022./2023. god. Preuzimanje  
Odluka Fakulteta o visini upisnina i ostalih naknada za akad. 2023./2024. god. Preuzimanje  
Odluka o odobravanju nastavka studija studentima koji gube pravo studiranja na Fakultetu za akad. 2022./2023. god, Preuzimanje  
Odluka Sveučilišta o odobravanju nastavka studija studentima koji gube pravo studiranja u akademskoj 2022./2023. godini Preuzimanje  
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2022./ 2023. god. na DSSG Preuzimanje  
Odluka o usvajanju liste mentora za akad. 2022./2023. na DSSA Preuzimanje  
Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave Preuzimanje  
Predmeti i Povjerenstva za završni rad na PSSG i SSG za akad. 2022./2023. Preuzimanje
Uvjeti upisa razlikovnih kolegija na DSSG za akad. 2022./2023. god. Preuzimanje
Obrazac za pristup Internetu Preuzimanje
Obrazac za zamolbu Preuzimanje
Evidencija o radu demonstratora Preuzimanje
Obrazac za prijavu Diplomskog rada na DSSA - F3/I Preuzimanje