Odbori i povjerenstva


Odbor za unaprjeđenje kvalitete

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić   Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Doc. dr. sc. Katarina Rogulj   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Krešimir Pauk, student   Božena Jurko, studentica
 Doc. dr. sc. Nives Brajčić Kurbaša   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Marija Barišić, dipl. ing. građ.   Luka Petričević, mag. ing. arch.


Odbor knjižnice

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.   Nikolina Škorić, dipl. knjiž.
 Prof. dr. sc. Jelena Sedlar   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
 Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder
 Klara Goreta, studentica   Matea Ramljak, studentica


Povjerenstvo za studije građevinarstva

 Članovi   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević   Prof. dr. sc. Sandra Juradin
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Prof. dr. sc. Željana Nikolić
 Božena Jurko, studentica   Ivan Delaš, student

 
Povjerenstvo za studije arhitekture i urbanizma

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot   Prof. art. Dario Gabrić
 Doc. dr. sc. Ana Grgić   Prof. dr. sc. Katja Marasović
Izv. prof. art. Dinko Peračić   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić   Prof. dr. sc. Mirela Galić
 Brigita Krnjajić, studentica   Krešimir Pauk, student

 
Povjerenstvo za studij Geodezija i geoinformatika

 Članovi/članice   Zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar
 Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović
 Prof. dr. sc. Željko Hećimović   Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj
 Andjela Baković, studentica   Dina Ujević, studentica

 
Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

i stručni prijediplomski studij Građevinarstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Prof. dr. sc. Ivica Boko
 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Izv. prof. dr. sc. Maja Andrić   Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
 Izv. prof. dr. sc. Deana Breški   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
 Prof. dr. sc. Mirela Galić   Izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić


Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Doc. dr. sc. Snježana Perojević   Prof. dr. sc. Katja Marasović
 Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot   Prof. art. Neno Kezić
 Prof. dr. sc. Željana Nikolić   Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić


Povjerenstvo za upis na sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika

 Članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Prof. dr. sc. Tea Duplančić-Leder   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar


Povjerenstvo za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Članovi/članice Zamjenici/zamjenice
Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić  Izv. prof. dr. sc. Deana Breški
Doc. dr. sc. Ana Kadić  Prof. dr. sc. Nikša Jajac
Prof. dr. sc. Željana Nikolić  Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić
Prof. dr. sc. Alen Harapin  Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
Prof. dr. sc. Predrag Miščević  Prof. dr. sc. Damir Jukić


Povjerenstvo za upis na sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam

 Članovi/članice   Zamjenici
 Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot   Prof. dr. sc. Katja Marasović
 Doc. dr. sc. Ana Grgić   Prof. dr. sc. Vesna Perković Jović
 Izv. prof. art. Dinko Peračić   Izv. prof. art. Iva Letilović
 Doc. dr. sc. Jakša Kalajžić   Izv. prof. art. Saša Randić


Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija Građevinarstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić   Izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić
 Doc. dr. sc. Ana Kadić   Prof. dr. sc. Predrag Miščević
 Doc. dr. sc. Mijo Nikolić   Prof. dr. sc. Domagoj Matešan
 Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim   Prof. dr. sc. Alen Harapin
 Doc. dr. sc. Nives Brajčić Kurbaša   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić


Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija Arhitektura i urbanizam

 Članovi   Zamjenici/zamjenice
 Prof. art. Hrvoje Njirić   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Doc. art. Toma Plejić   Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 Doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot   Doc. art. Iva Letilović
 Doc. dr. sc. Ana Grgić   Doc. dr. sc. Dujmo Žižić
 Prof. art. Dario Gabrić   Prof. dr. sc. Katja Marasović


Povjerenstvo za završne ispite studija Geodezija i geoinformatika

 Članovi/članice   Zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Doc. dr. sc. Senka Banić
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Jelena Sedlar
 Prof. dr. sc. Željko Hećimović   Izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović


Povjerenstvo za doktorski studij Građevinarstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Prof. dr. sc. Željana Nikolić
 Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić   Doc. dr. sc. Toni Kekez
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić
 Prof. dr. sc. Nikša Jajac   Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić
 Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović   Doc. dr. sc. Marina Sunara


Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Boris Trogrlić   Prof. dr. sc. Ivica Boko
 Doc. dr. sc. Dujmo Žižić   Prof. dr. sc. Vesna Perković-Jović
 Prof. dr. sc. Željana Nikolić   Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim
 Izv. prof. dr. sc. Neno Torić   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić


Povjerenstvo za nastavna pomagala i izdavačku djelatnost

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Katja Marasović   Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
 Prof. dr. sc. Mirela Galić   Doc. dr. sc. Marina Nikolić
 Prof. dr. sc. Jelena Sedlar   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
 Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.   Prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 Petar Vrdoljak, student   Ante Pauk, student


Povjerenstvo za kontrolu kvalitete nastave

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić   Doc. dr. sc. Snježana Perojević
 Doc. dr. sc. Dujmo Žižić   Prof. dr. sc. Predrag Miščević
 Prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Željko Hećimović
 Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim   Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu

 Matej Šodan, student  
 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić  
 Doc. dr. sc. Ana Kadić  
 Doc. dr. sc. Jelena Kilić Pamuković  
 Prof. dr. sc. Katja Marasović  


Etičko povjerenstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić
 Doc. dr. sc. Marina Nikolić   Doc. dr. sc. Mijo Nikolić  
 Doc. dr. sc. Snježana Perojević   Doc. dr. sc. Ana Grgić
 Izv. prof. dr. sc. Martina Baučić   Prof. art. Dario Gabrić
 Ivan Delaš, student   Daphne Franušić, studentica

 

Radna skupina za praćenje ishoda učenja na Fakultetu

Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
David Kuzmanić, mag.ing.aedif.
Nikola Popić, dipl. ing. arh.
Željko Gudelj, dipl. ing. geod.
Ana Matijević, dipl.ing.građ.

Povjerenstvo za studentska pitanja

 Izv. prof. dr. sc. Neno Torić
 Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić
 Krešimir Pauk, student

 

Stegovno povjerenstvo za odgovornost studenata

 Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić  
 Mr. sc. Slobodan Pavasović  
 Luciana Deur, studentica  


Studentska pravobraniteljica

Klara Kvesić, studentica

Povjerenstvo za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus

 Članovi/članice  
 Prof. dr. sc. Roko Andričević  
 Prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić  
 Prof. dr. sc. Darovan Tušek  
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević  
 Prof. dr. sc. Alen Harapin  


Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka zaposlenika

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić   Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić
 Prof. dr. sc. Alen Harapin   Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović
 Izv. prof. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović   Doc. dr. sc. Nives Brajčić Kurbaša
 Dijana Erceg, dipl.ing.građ., dipl.knjiž.   Anđelko Šegvić, dipl.iur.
Jelena Lovrić Vranković, mag.ing.aedif.   Gabrijela Grozdanić, mag.ing.aedif.


Žalbeno stegovno povjerenstvo

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice
 Prof. dr. sc. Vesna Denić Jukić   Doc. dr. sc. Goran Baloević
 Prof. dr. sc. Predrag Miščević   Prof. dr. sc. Sandra Juradin
 Izv. prof. dr. sc. Maja Andrić   Izv. prof. dr. sc. Deana Breški
 Dr. sc. Biljana Maljković   Dr. sc. Marko Goreta
 Nikolina Škorić, dipl.knjiž.   Maja Lončar, dipl.iur.