Osnove arhitektonskog projektiranja 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • analizirati prostorne i programske elemente zadatka
  •  ispitati međusobne odnose zadanih elemenata kroz različite aspekte arhitektonskog prostora
  •  analizirati različite elemente presjeka u arhitektonskom rješenju
  •  ispitati veličine i odnose u arhitekturi kroz aspekt mjerila
  •  identificirati reperkusije koje različite dimenzije i pozicije otvora imaju na prostor
  •  analizirati doživljaj prostora kroz kretanje
  •  osmisliti koncept i arhitektonski sklop jednostavne organizacije
  •  ispitati veličine i odnose u arhitekturi: funkciju, kretanje, odnos vanjskog i unutarnjeg prostora
  •  u rješavanju prostornih problema koristiti stečena teoretska znanja služeći se referentnim arhitektonskim primjerima