Oblikovanje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • razlikovati osnovne elemente forme
  • analizirati osnovne vizualne elemente
  • primjenjivati osnovna kompozicijska načela
  • procijeniti ulogu elemenata forme u vizualnom i prostornom oblikovanju
  • samostalno kreirati jednostavne plošne i trodimenzionalne kompozicijske sklopove koristeći različite oblikovne metode
  • integrirati poznavanje osnovnih načela percepcije i temeljnih načela vizualnog oblikovanja u procesu arhitektonskog projektiranja