Tipologija i forma u arhitekturi 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • usporediti stil života i oblikovanje prostora u kojem se odvija
  • kategorizirati i preispitati tipologiju stambenih jedinica i stambenih zgrada kroz povijest
  • usporediti tipove stambenih jedinica
  • razlikovati tipove višestambenih zgrada
  • analizirati zadani stambeni prostor i njegove sadržaje
     

Nastavni materijali