Raspored sati - zimski semestar 2023./24.


Ažuriranje 1. listopada: raspored po grupama ažuriran je studentim i studenticama koji su se upisali nakon 27. rujna. Uslijed povećanog broja upisanih, došlo je do nekih izmjena u rasporedu!

 


Sve datoteke vezane uz raspored sati dostupne su na ovoj poveznici. Za pristup datotekama potrebno je imati gradst.hr elektronički identitet. Obratite pozornost na moguće manje izmjene rasporeda na početku semestra!

Moguća je samo međusobna zamjena grupe između studenata koji slušaju iste predmete. Takvu zamjenu treba zatražiti mailom na adreesu slobodan.pavasovic@gradst.hr.

Ako Vas nema u datoteci rasporeda po grupama vježbi, moguća su dva razloga:

  • Vaš upisni list nije evidentiran u ISVU-u - popisi će biti ažurirani naknadno upisanim studenticama i studentima do kraja nedjelje, 1. listopada;;
  • ne pohađate nijedne vježbe koje se održavaju u grupama