Raspored sati - ljetni semestar 2022./23.


Sve datoteke vezane uz raspored sati, zauzeće dvorana nastavom izvan redovne satnice i raspored studenata i studentica po grupama vježbi, dostupne su na ovoj poveznici. Za pristup datotekama potrebno je imati gradst.hr elektronički identitet. 

Obratite pozornost na manje izmjene rasporeda u odnosu na prvobitno objavljenu verziju!

Moguća je samo međusobna zamjena grupe između studenata koji slušaju iste predmete. Takvu zamjenu treba zatražiti mailom na adreesu slobodan.pavasovic@gradst.hr.

Ako Vas nema u datoteci rasporeda po grupama vježbi, moguća su dva razloga:

  • Vaš upisni list nije evidentiran u ISVU-u;
  • ne pohađate nijedne vježbe koje se održavaju u grupama.