Integralna zaštita prostora


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Upoznati se sa razvojnim, progresivnim i degradirajućim, odnosno regresivnim, procesima u prostoru
  • Upoznati se s vrstama opterećenja i njihovim utjecajem na okoliš
  • Upoznati se s modelima cjelovitog i integralnog pristupa zaštite okoliša
  • Upoznati se s modelima i metodama kontrole i upravljanja procesima koji opterećuju i degradiraju prostor i utječu na okoliš
  • Upoznati se s mjerama i postupcima upravljanja kakvoćom okoliša, zakonskim procedurama i tehničkim standardima zaštite okoliša
  • Razviti sposobnost interpretacije i generalizacije rezultata analize kvalitete okoliša
  • Razviti sposobnost definiranja ciljeva zaštite okoliša
  • Upoznati se s elementima i sadržajem Studija procjene utjecaja na okoliš, Strateška ocjena, Ocjena o potrebi procjene, itd.)