1. Financijski izvještaji

        
  1.01.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2014.
  1.01.2. Godišnji financijski izvještaji za 2014.
  1.01.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2014.
   
  1.02.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2015.
  1.02.2. Godišnji financijski izvještaji za 2015.
  1.02.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2015.
   
  1.03.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2016.
  1.03.2. Godišnji financijski izvještaji za 2016.
  1.03.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2016.
   
  1.04.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2017.
  1.04.2. Godišnji financijski izvještaji za 2017.
  1.04.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2017.
   
  1.04.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvješzaja za 2018.
  1.04.2. Godišnji financijski izvještaji za 2018.
  1.04.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018.
   
  1.05.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
  1.05.2. Godišnji financijski izvještaji za 2019.
  1.05.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2019.
   
  1.06.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2020.
  1.06.2. Godišnji financijski izvještaji za 2020.
  1.06.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020
   
  1.07.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2021.
  1.07.2. Godišnji financijski izvještaji za 2021.
  1.07.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2021.
   
  1.08.1. Referentna stranica godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
  1.08.2. Godišnji financijski izvještaji za 2022.
  1.08.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2022.
   
  1.09.1. Referentna stranica godišnjih Financijskih izvještaja za 2023.
  1.09.2. Godišnji financijski izvještaji za 2023.
  1.09.3. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2023.
   

2. Financijski planovi

        
  2.01.1 Prijedlog Financijskog plana za 2020.-2022.
  2.01.2. Obrazloženje Financijskog plana za 2020.-2022.
   
  2.02.1. Financijski plan za 2020. - rebalans 18.12.2020
   
  2.03.1. Financijski plan za 2021.
  2.03.2. Obrazloženje Financijskog plana za 2021.
   
  2.04.1. Financijski plan za 2021. - rebalans 17.12.2021.
   
  2.05.1. Financijski plan za 2022. sa projekcijama 2023. i 2024.
  2.05.2. Obrazloženje Financijskog plana za 2022.
   
  2.06.1 Prijedlog financijskog plana za 2023.-2025. - Opći dio
  2.06.2. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2023.-2025.
  2.06.3. Prijedlog financijskog plana za 2023.-2025. - Posebni dio
  2.06.4. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2023.-2025.
   
  2.07.1. Usklađeni prijedlog financijskog plana za 2023.-2025. - Opći dio
  2.07.2. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2023.-2025.
  2.07.3. Usklađeni prijedlog financijskog plana za 2023.-2025. - Posebni dio
  2.07.4. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2023.-2025.
   
  2.08.1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
   
  2.09.1. Usklađeni Prijedlog financijskog plana za 2024.-2026. - Opći dio
  2.09.2. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2024.-2026.
  2.09.3. Usklađeni Prijedlog financijskog plana za 2024.-2026. - Posebni dio
  2.09.4. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2024.-2026.
   
  2.10.1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.