Laboratorij FGAG


Laboratorij FGAG ustrojstvena je jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu uspostavljena radi unaprjeđenja znanstveno‐istraživačkog, nastavnog i stručnog rada. Laboratorij je opremljen najsuvremenijom znanstvenom i ispitnom opremom, te omogućuje istraživačima, ispitivačima i studentima provedbu naprednih ispitivanja i istraživanja u području graditeljstva.

Laboratorij se sastoji od jedanaest specijaliziranih laboratorijskih jedinica:

     

      

s.l.j. Geotehnički laboratorij

     

 

s.l.j. Hidrotehnički laboratorij

     

 

s.l.j. Laboratorij za materijale

     

 

s.l.j. Laboratorij za potresna ispitivanja

     

 

s.l.j. Laboratorij za konstrukcije

     

 

s.l.j. Laboratorij za numerička modeliranja

     

 

s.l.j. Laboratorij za GIS i
modeliranje podrške odlučivanju

     

 

s.l.j. Laboratorij za geodeziju i geoinformatiku

     

 

s.l.j. Laboratorij za implementaciju
suvremenih tehnologija u arhitektur
i

     

 

s.l.j. Laboratorij za prometnice

     

 

s.l.j. Mjerna stanica za energiju vjetra