Specijalizirana laboratorijska jedinica - Hidrotehnički laboratorij


OPIS DJELATNOSTI

Specijalizirana oprema u okviru Hidrotehničkog laboratorija omogućava analizu mnogih hidrotehničkih zadaća u okviru istraživanja vodnih resursa i njihovog značaja u okolišnom inženjerstvu.
 

  

  


 

Veliki vodni kanal duljine 22 m sa 16 m dugom staklenom radnom sekcijom koristi se za simulacije realnog dubokovodnog vala, kao i generiranja strujanja te kombiniranog efekta valnog polja i morskih struja. Može služiti za mnoge druge zadaće hidraulike otvorenih tokova te obalnog inženjerstva. Mjerni instrumentarij omogućuje mjerenje brzine i koncentracije u turbulentnom polju strujanja.

Generator valova instaliran u bazenu za valovanje dimenzija 4,00 x 11,00 x 2,60 m sa osam lopatica duljine pola metra može generirati val općeg proizvoljnog spektra te istražuje utjecaj plitkovodnog vala na različite obalne građevine i plaže.

Zračni tunel dug 12 m sa radnom zatvorenom sekcijom presjeka 60 x 60 cm može razviti brzine strujanja zraka do 180 km/h te omogućava istraživanja vezana za utjecaj vjetrovnog opterećenja na razne oblike građevina i konstrukcija.

Model vodonosnika u bazenu dimenzija 4,00 x 11,00 x 2,60 m sa platformom za umjetnu kišu, 360 tlačnih senzora i 80 piezometara za mjerenje koncentracije soli ili zagađenja omogućava istraživanja vezana za interakciju površinskih, podzemnih i priobalnih voda, pronos onečišćenja i soli u obalnom području, mehanizme prihranjivanja krških i drugih vodonosnika uslijed različitih kišnih događaja. U dvorištu laboratorija nalazi se i manji vodonosnik dimenzija 4,00 x 2,50 x 2,00 m specijaliziran samo za istraživanja u krškim vodonosnicima.

PIV (Particle Image Velocimetry) i LIF (Laser Induced Fluorescence) sastavljeni od lasera i četri mjerene kamere omogućavaju mjerenje brzine čestica i koncentracija u prostoru na jako maloj skali u vodnom kanalu i zračnom tunelu čime predstavlja vrlo važan resurs za specijalizirana istraživanja za mnoge spomenute hidrotehničke zadaće.

Ostala mjerna oprema uključuje brojnu opremu za in-situ mjerenja, posebice u području priobalnih voda te krškim vodonosnicima.
 

POPIS PET NAJZNAČAJNIJIH KOMADA OPREME U LABORATORIJU

  • Zračni tunel zatvorenog tipa (Goettingen)
  • Vodni stakleni kanal koji s integriranim generatorom valova
  • Bazen s generatorom morskih valova za istraživanje plitkovodnog vala
  • Model krškog vodonosnika sa simulatorom oborina
  • PIV (Particle Image Velocimetry) i LIF (Laser Induced Fluorescence) mjerni sustavi brzine čestica i koncentracija u prostoru

PP prezentacija

VODITELJ:

prof. dr. sc. Hrvoje Gotovac