Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo - Završni rad
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo - Završni rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Završni rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo i stručnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo.

Upute za izradu Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 1 - Zamolba za dodjelu Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 2 - Zadatak za Završni rad Preuzimanje
Obrazac 3 - Naslovna i uvodne stranice Završnog rada Preuzimanje
Obrazac 4 - Obrazac osn. podataka za pohranu u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Obrazac 5 - Izjava suglasnosti o pohrani u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje

 

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo - Diplomski rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Diplomski rad na  sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo.

Protokol o Diplomskom radu  Preuzimanje
Obrazac 1 - Zamolba za dodjelu mentora za izradu diplomskog rada Preuzimanje
Obrazac 2 - Zadatak za diplomski rad Preuzimanje
Obrazac 3 - Mišljenje mentora o diplomskom radu Preuzimanje
Obrazac 4 - Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za obranu Preuzimanje
Obrazac 5 - Obrazac osnovnih podataka ocjenskog rada za Repozitorij  Preuzimanje
Obrazac 6 - Zahtjev za odgodu objave diplomskog rada Preuzimanje
Obrazac 7 - Obrazac osnovnih podataka program mobilnosti Preuzimanje
Obrazac 8 - Zamolba za obranu diplomskog rada Preuzimanje
Predložak 1 - Naslovnica diplomskog rada Preuzimanje
Predložak 2 - Tekst diplomskog rada Preuzimanje

 

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam - Završni rad

Protokol o Završnom radu Preuzimanje

 

Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam - Diplomski rad

Ovdje možete preuzeti obrasce i dokumente za Diplomski rad na sveučilišnom diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam.

Protokol o Diplomskom radu (2023.) Preuzimanje
Protokol o Diplomskom radu (2018.) Preuzimanje
Protokol o Diplomskom radu (2016.) Preuzimanje
Prilog 2 - Obrazac osn. podataka za pohranu u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje
Prilog 3 - Izjava suglasnosti o pohrani u Repozitoriju FGAG-a Preuzimanje