Katedra za matematiku i fiziku


Članovi katedre:

 

Vanjska suradnja:

  • Dr. sc. Nenad Leder, docent
  • Dr. sc. Frano Matić, docent

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Matematika I
Fizika
Uporaba računala
Matematika II
Vjerojatnost i statistika
Osnove programiranja
Primijenjena matematika
I.
I.
I.


III.
 II.
II.

VI.
60+60
45+15
15+45
60+60
30+30
15+30
30+30
10,0
5,0
3,5
10,0
5,0
3,0
5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Primijenjena matematika I.   30+30 5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Primijenjena funkcionalna analiza
Metode optimizacije
Matematička analiza rubnih zadaća
Integralne jednadžbe
Metode matematičke statistike
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Matematika I
Matematika II
I.
 
 
II.
15+15
15+15
2,0
2,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Analitička geometrija i linearna algebra
Matematička analiza
Fizika
Osnove informatike
Vektorska analiza
Osnove statistike
Sferna trigonometrija
Diferencijalna geometrija
Diskretna matematika

I.
I.
I.
I.
III.

 


II.
II.
II.
VI.
30+30
30+30
30+30
15+15
30+15
30+15
15+15
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0
2,0
3,0
4,0
3,0
5,0
5,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Matematika
Uporaba računala I
I.
I.
  60+60
15+45
9,0
4,0