Fizika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • protumačiti osnovne pojmove opće fizike;
  • protumačiti osnove geofizike;
  • primijeniti temeljne zakone geometrijske optike, mehanike, titranja i valova i elektromagnetizma;
  • primijeniti fiziku u svakodnevnim zadacima geodezije i geoinformatike.