Matematika II


Sve aktualne obavijesti vezane za ovaj predmet mogu se vidjeti na stranici predmeta u internom sustavu za e-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • izračunati neodređeni i određeni integral eksplicitno zadane funkcije jedne varijable;
  • primijeniti određeni integral u izračunavanju površine ravninskoga lika;
  • izračunati vjerojatnost zadanog događaja;
  • izračunati očekivanje, varijancu i standardnu devijaciju diskretne i neprekidne slučajne varijable;
  • tablično i grafički prikazati podatke nekog uzorka, izračunati aritmetičku sredinu, varijancu, standardnu devijaciju, medijan i mod podataka.