Osnove informatike


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Ovladavanje osnovama uporabe računala, s naglaskom na tzv. „inženjerski pristup“
  • Usvajanje potrebnih znanja iz osnovnog skupa računalnih programa
  • Usvajanje potrebnih znanja iz programa za računalnu podršku matematici
  • Uporaba  navedenih programa u stručnim predmetima kao i izrada stručne i ostale dokumentacije nakon završetka studija.