Vektorska analiza


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • odrediti i geometrijski interpretirati limes, parcijalne derivacije, diferencijal i ekstreme realne funkcije više varijabli;
  • primijeniti dvostruki i trostruki integral na rješavanje geometrijskih i fizikalnih problema;
  • primijeniti krivuljni i plošni integral na rješavanje geometrijskih i fizikalnih problema;
  • primijeniti skalarna i vektorska polja na rješavanje zadanih problema te interpretirati dobiveni rezultat.