Primijenjena matematika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Utvrditi razvoj funkcije u Fourierov red i polinom
  • Riješiti rubne probleme harmonijskih oscilacija i progiba žice (grede), te probleme s vlastitim vrijednostima
  • Odrediti opće i partikularno rješenje nekih primjera parcijalnih diferencijalnih jednadžbi
  • Opisati i riješiti neke probleme oscilacija žice (grede) i membrane (ploče), progib membrane i neke probleme provođenja
  • Izračunati numeričku vrijednost funkcije i određenog integrala
  • Numerički riješiti nelinearnu algebarsku jednadžbu i sustav linearnih algebarskih jednadžbi
  • Opisati metodu najmanjih kvadrata i odrediti empirijsku funkciju za niz mjerenja
  • Odrediti aproksimativna rješenja početnog i rubnog problema običnih diferencijalnih  jednadžbi.