Popis referenci stručnih i istraživačkih projekata

 

     

        

Znanstveno istraživački centar Split
 

 • Godina: 2022.
 • Projekt: Projekt konstrukcija, projekt zaštite građevne jame
 • Status: U planu
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta i projektant konstrukcija: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Projektantica zaštita građevne jame: prof.dr.sc. Nataša Štambuk – Cvitanović
 • Suradnici: Izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić, doc.dr.sc. Marina Nikolić, doc.dr.sc. Ivan Banović, Izv.prof.dr.sc. Marija Smilović Zulim, Ante Buzov
     
 

Projekt sanacije tunela Popova Šuma u Petrinji
 

 • Godina: 2021. - 2022.
 • Projekt: Projekt konstrukcija
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnici: doc.dr.sc. Davor Bojanić, doc.dr.sc. Ivan Banović, Ante Buzov
     

 

Rekonstrukcija i nadogradnja kata studentskog doma „Bruno Bušić“ u Splitu
 

 • Godina: 2018. - 2020.
 • Projekt: Projekt konstrukcija
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnici: izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić, doc.dr.sc. Marina Nikolić, izv.prof.dr.sc. Marija Smilović Zulim
     
 

Palača Rossini, Šibenik
 

 • Godina: 2020.
 • Projekt: Stručna ekspertiza mehaničke otpornosti i stabilnosti
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
     
 

Promatračnica na predjelu "Sedlo" u park-šumi Marjan, Split
 

 • Godina: 2020.
 • Projekt: čelična i betonska konstrukcija
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.art. Emil Šverko
 • Projektant čeličnih konstrukcija: Izv.prof.dr.sc. Neno Torić
 • Projektant betonskih konstrukcija: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnici: prof.dr.sc. Ivica Boko
     

  

 

Žitni terminal, Vranjic - Projekt sanacije oštećenog dijela konstrukcije
 

 • Godina: 2019.
 • Projekt: Projekt rušenja, glavni i izvedbeni projekt
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Harapin
 • Projektant konstrukcija: prof. dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnici: prof.dr.sc. Ivica Boko, Izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić, izv.prof.dr.sc. Neno Torić, dr.sc. Marko Goreta, Jelena Lovrić Vranković
     
 

Međudržavni odvodni sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal, Dionica „Kontrafori“
 

 • Godina: 2018.
 • Projekt: Sanacije oštećenog dijela konstrukcije
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Projektant konstrukcija: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnik: doc.dr.sc. Marina Nikolić, izv. prof.dr.sc. Goran Baloević
     

 

Projekt uređenja obalnog pojasa zone Valdaliso, Rovinj
 

 • Godina: 2018. – 2019.
 • Projekt: Idejni, glavni i izvedbeni projekt - rekonstrukcija i dogradnja
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Projektant obale: doc.dr.sc. Mijo Vranješ
 • Projektant konstrukcija: prof.dr.sc. Alen Harapin
     
 

Projekt komunalne infrastrukture gospodarske zone Murvica-Jug, Poličnik, površina oko 425.000,00 m2

 

 • Godina: 2008. – 2011.
 • Projekt: Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnik: doc.dr.sc. Davor Bojanić
     

  

 

Sportska dvorana „Višnjik“ u Zadru, 2006.
 

 • Godina: 2006.
 • Projekt: Izvedbeni projekt – projekt skele i oplate
 • Status: Izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
     
 

Poslovno-stambena građevina Sućidar, Split, glavni projekt, 2006., površina cca 1.700 m2, svojstvo: projektant konstrukcija
 

 • Godina: 2006.
 • Status: izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Projekt: Glavni projekt konstrukcija
     

 

CUPOV “Divulje” – Ia faza – objekti uređaja, CS “Divulje-uređaj” i CS “Slanac” s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom u vojarni
 

 • Godina: 2004.
 • Projekt: Idejni i glavni projekt
 • Status: izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
     
 

Športska dvorana osnovne škole Dugopolje

 

 • Godina: 2000.
 • Projekt: Projekt konstrukcije
 • Status: izgrađeno
 • Nositelj posla: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Harapin
 • Suradnik: prof.dr.sc. Ivica Boko
     

 

Popis referenci stručnih i istraživačkih projekata

Tunel “Jurin Kuk”

Na županijskoj cesti Ž 6142 na dionici Gata – Zvečanje

Godina: 2005.
Projekt: Građevinski projekt, Geotehnički projekt
Status: neizgrađeno, u planu
Nositelj posla: GAF Split
Voditelj projekta na GAF-u: mr. sc. Davor Bojanić, dig.
Suradnici: prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dig.; Prof. dr .sc. Zdeslav Perković, dia; Prof. dr. sc. Alen Harapin, dig.

Tunel “Dubrave”

Na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, kod Prgometa

Godina: 2002.
Projekt: Građevinski projekt, Geotehnički projekt
Status: izgrađeno, u uporabi
Nositelj posla: IGH Zagreb (cesta), GAF Split (tunel)
Voditelj projekta na GAF-u: mr. sc. Davor Bojanić, dig.
Suradnici: prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dig.; Prof. dr. sc. Alen Harapin, dig.

Višestambena zgrada „Uglovnica“

Na križanju Bušićeve i Velebitske ulice u Splitu

Godina: 1996.
Projekt: Projekt konstrukcija
Status: izgrađeno, u uporabi
Nositelj posla: GAF Split
Voditelj projekta na GAF-u: Prof. dr. sc. Alen Harapin, dig
Suradnici: mr. sc. Lada Markota, dig.