Uvod u geodeziju


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati zadaće geodezije i organizaciju i ustroj u Hrvatskoj i svijetu
  • Koristiti se s osnovnim pojmovima i definicijama u geodeziji
  • Komentirati povijesni razvitak geodezije
  • Razlikovati osnovne mjerne jedinice i osnove teorije mjerenja
  • Koristiti se s koordinatnim sustavima
  • Razlikovati osnovne geodetske parametre i načine mjerenja
  • Interpretirati geodetske podloge i osnove
  • Razlikovati osnove geodetske izmjere zemljišta te naučiti računanje površina i zemljanih masa (kubatura)
  • Razlikovati osnove geoinformacijskih sustava
  • Procijeniti budućnost geodezije.