Topografska kartografija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Analizirati što je topografska kartografija i koja je njena svrha i zadaci te kakav je bio njen razvitak kao i razvitak topografskih izmjera
  • Prepoznati i razlikovati elemente Službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava RH (STOKIS)
  • Interpretirati pojam model podataka CROTIS (Topografski informacijski sustav RH) i razlikovati elemente njegovog ustroja (objektne cjeline, grupe, vrste, atributi) te analizirati načine uspostave Temeljne topografske baze (TTB)
  • Odrediti karakteristike i ciljeve i ustroj Vojnog informacijskog sustava RH (VoGIS)
  • Razlučiti svrhu i primjenu topografskih karata te tko su korisnici topografskih informacija i kako se upotrebljavaju
  • Predočiti topografske objektne cjeline i njihove značajke te vizualizirati oblike i njihov prikaz na topografskim kartama u različitim mjerilima
  • Povezati oblikovanje kartografike topografskih karata s izradom topografskih karata
  • Analizirati upotrebu kartografskog ključa za topografske karte s metodama i načinom održavanja topografskih karata
  • Prepoznati tematiku Pravilnika o načinu topografske izmjere i o izradi državnih karata i Pravilnika o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina
  • Razlikovati dosadašnje topografske karte za područje RH i suvremene službene topografske karte RH (civilne i vojne).