Računalna geometrija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Definirati  i konstruirati krivulje 2. stupnja (konike) koristeći i vezana preslikavanja.
  • Koristiti važeće zakonitosti pri paralelnom projiciranju elemenata 3-D prostora na 2-D medij.
  • Vizualizirati u 3-D prostoru objekte predočene paralelnim projekcijama na 2-D mediju.
  • Mongeovom metodom projiciranja konstruirati 0,1,2,3-D objekte u općim i posebnim položajima prema ravninama projekcija.
  • U kotiranoj projekciji konstruirati 2-D i 3-D objekte.
  • Predvidjeti te metodama paralelnog projiciranja izvesti ravninske presjeke ploha 2. stupnja.
  • Koristiti topografski prikaz podloge te metodom slojnica riješiti osnovne tipove trasiranja prometnica.
  • Prepoznati zakonitosti pojedinih metoda projiciranja, primijeniti ih u konstruktivnim zadaćama neovisno o korištenim alatima.
  • Izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.