Povijest urbane forme


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu 

  • kritički prosuđivati razvoj urbanih formi od prapovijesti do 20. stoljeća
  • povezati društvene okolnosti s uzrocima nastanka i rasta urbanih cjelina
  • usporediti karakteristike razvoja urbanih cjelina u različitim povijesnim i prostornim okolnostima
  • analizirati elemente povijesnih urbanih formi primjenjive na planiranje održivog razvoja grada