Socio-urbana istraživanja prostora


Predavanja: prof. dr. sc. Sanja Stanić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Procijeniti opravdanost i mogućnost primjene nekih tipova socioloških analiza i tehnika u istraživanjima prostora.-
  • Preporučiti konstrukciju i primjenu raznih analitičkih procedura (analiza) te istraživanja, posebno onih empirijskoga tipa. 
  • Na analitičkoj razini usporediti i valorizirati rezultate dobijene istraživanjima. 
  • Opravdati prednosti interdisciplinarnih istraživanja prostora, posebno u situacijama „dodira“ arhitektonskih i socioloških pristupa, orijentacija, projekata i sl.