Socio-urbana istraživanja prostora


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Sposobnost kritičkog promišljanja o mogućnostima primjene nekih tipova socioloških analiza i tehnika u istraživanjima prostora
  • Osposobljenost u konstrukciji i primjeni raznih analitičkih procedura (analiza) te istraživanja, posebno onih empirijskoga tipa
  • Osposobljenost (na analitičkoj razini) u interpretaciji i generalizaciji rezultata dobivenih istraživanjima
  • Prepoznavanje i razumijevanje prednosti i dometa interdisciplinarnih istraživanja prostora, posebno u situacijama „dodira“ arhitektonskih i socioloških pristupa, orijentacija, projekata i sl.