Urboekonomija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razviti sposobnost kritičkog promišljanja o mogućnostima i načinima primjene urboekonomskih alata, metoda i tehnika u istraživanjima prostornih promjena
  • Razviti sposobnost interpretacije i generalizacije rezultata dobivenih istraživanjima.
  • Biti osposobljen za predlaganje i koordinaciju primjene različitih urboekonomskih analitičkih procedura, istraživanja i metoda u planiranju grada i regije
  • Razviti sposobnost prepoznavanja i razumijevanja prednosti i dometa interdisciplinarnih istraživanja prostora, posebno u situacijama „dodira“ arhitektonsko-urbanističkih i urboekonomskih pristupa planiranju i korištenju prostora