Gospodarenje prostorom


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da se snalazi u proceduri uporabe i ishođenja dokumenata prostornog uređenja i dozvola u procesu gradnje.