Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za konstrukcije


OPIS

Laboratorij za konstrukcije nalazi se u suterenu zgrade B fakulteta. U laboratoriju je angažirano 12 istraživača, okupljenih u više istraživačkih skupina. Osnovna zadaća laboratorija je eksperimentalno istraživanje modernih i povijesnih tipova konstrukcija pri različitim režimima opterećenja. Pored laboratorijskih istraživanja, djelatnici laboratorija imaju višegodišnje iskustvo u terenskom ispitivanju konstrukcija.

Pored klasičnih metoda ispitivanja konstrukcija, u laboratoriju se primjenjuju i metode računalnog vida za praćenje eksperimenata, izrade modela 3d printanjem te razvijaju novi sustavi za mjerenje i prikupljanje podataka.  

USLUGE KOJE NUDIMO

 • Probna opterećenja konstrukcija
 • Ispitivanje materijala i dijelova konstrukcije na vlak (ispitivanje armature do promjera Φ25mm) prema ISO 6892, ISO 527-1, ISO 527-2
 • Ispitivanje materijala i djelova konstrukcija na savijanje i tlak prema EN 14651, EN 14488-3, EN 14488-5, EN 13412, EN 13286-43 i EN 12390-13
 • Ispitivanje konstrukcija nerazornim metodama – termografija (ISO 18434), ultrazvuk (EN 12504-4), tvrdoća (EN 12504-2 i ISO 16859-1)

    

 • Ispitivanje debljine antikorozivne zaštite
 • Mjerenje dinamičkog odziva konstrukcije
 • Izrada sustava za dugotrajni i kratkotrajni monitoring
 • 3D printanje modela iz plastičnih masa (PLA,ABS,PETG)


STRUČNI PROJEKTI

 • Elaborat o izvršenom pregledu i ispitivanju konstruktivnih dijelova stadiona Hrvatskih vitezova u Dugopolju. 2023.
 • Elaborat o nosivosti međukatne konstrukcije objekta Stara gradska vijećnica u Splitu, 2023.

 • Sustav za dugotrajni monitoring progiba konstukcije u objektu Petason, 2023.
 • Probno opterećenje nadvožnjaka „Ravne njive III“ na ulazu u grad Split, 2022.
 • Elaborat o nosivosti rasponske konstrukcije objekta Tehnološkog parka Split – Dračevac 2022.

   

 • Probno opterećenja nadhodnika iznad D8 kod Svetišta Vepric

 • Vidikovac Skywalk, Park prirode Biokovo – Probno opterećenja 2020.

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • Utjecaj deformacija od puzanja na nosivost čeličnih i aluminijskih stupova pri djelovanju požara, HRZZ, 2015. – 2018.
 • Povećanje razvoja novih proizvoda drvne industrije koji se koriste u građevini - Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., 2020. – 2023.
 • „CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ 2019. – 2023.


NAJZNAČAJNIJA OPREMA

 • Kidalica – Shimadzu AGX-V, kapaciteta 250 kN. Kidalica je opremljena s automatskim robotiziranim ekstenzometrom i peći za ispitivanje uzoraka do 800°C.

 • Ultrazvučni imager – Proceq Pundit PL200PE

 • Sustav za akviziciju podataka – HBM Quantum MX840B i CX22
 • Termokamera – Flir T1020

 • Okvir za ispitivanje na savijanje i tlak – Controls Automax, kapaciteta do 350kN