Službe


1. Dekanat

     Saša Delić, dipl. iur., glavna tajnica - rukovoditeljica Dekanata (sasa.delic@gradst.hr)

Upravno-pravna služba

     Maja Lončar, dipl. iur., voditeljica upravno-pravne službe (maja.loncar@gradst.hr)
     Sanja Trogrlić, dipl. ing. građ. (sanja.trogrlic@gradst.hr)
     Vini Mihačić (vini.mihacic@gradst.hr)

Studentska služba (referada)

     Milka Urlić, dipl. oec. (milka.urlic@gradst.hr)
     Ivana Blagaić, dipl. oec. (ivana.blagaic@gradst.hr)
     Marijana Papić, dipl. oec. (marijana.papic@gradst.hr)

Financijsko-materijalna služba (računovodstvo)

     dr. sc. Ante Tolj, dipl. oec., voditelj financijsko-materijalne službe (ante.tolj@gradst.hr)
     Antonija Peša, mag. oec. (antonija.pesa@gradst.hr)
     Valentina Kuzmanić, mag. oec. (valentina.kuzmanic@gradst.hr)
     Suzana Kronja, dipl.oec. (suzana.kronja@gradst.hr)

Informatička služba

     Ana Vlainić, dipl. ing. el., voditeljica računskog centra (ana.vlainic@gradst.hr)
     Alen Domazet, mag. ing. comp. (alen.domazet@gradst.hr)

Služba za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju

     Petra Šimundić, dipl. oec., voditeljica službe za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu
     suradnju (petra.simundic@gradst.hr)

Tehnička i pomoćna služba

     Dejan Bradanović, ing., Voditelj Tehničke službe (dejan.bradanovic@gradst.hr)
     Marijan Banić
     Jakica Bartulović
     Tatjana Bogdan
     Tonka Pavić
     Vedrana Čikeš
     Srđan Jelača
     Igor Kažimir
     Marijana Kuko
     Nada Mula
     Vedrana Tušek (vedrana.tusek@gradst.hr)
     Ivanka Zagorac
     Ana Matas

2. Knjižnica

     Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž., voditeljica knjižnice (dijana.erceg@gradst.hr)
     Nikolina Škorić, prof., dipl. knjiž. (nikolina.skoric@gradst.hr)

3. Laboratoriji

     izv. prof. dr. sc. Goran Baloević, šef Laboratorija (goran.baloevic@gradst.hr)
     Nenad Petković (nenad.petkovic@gradst.hr)
     Krešimir Vranješ (kresimir.vranjes@gradst.hr)
     Stipe Rađa (stipe.rada@gradst.hr)

4. Ured za istraživanje i razvoj, objedinjeno upravljanje istraživačko razvojnim
    kapacitetima

     Anđelko Šegvić, dipl. iur. (andjelko.segvic@gradst.hr)
     Šime Vulić, dipl. arh. i povj. umj., viši stručni referent za EU projekte (sime.vulic@gradst.hr)
     Tanja Jaman, oec., projektni administrator (tanja.jaman@gradst.hr)