Studij geodezije i geoinformatike


Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika

Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara). Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Geodezija i geoinformatika stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike.

Na sveučilišnom prijediplomskom studiju Geodezija i geoinformatika stječe se 180 ECTS bodova. Kandidati koji završe ovu razinu studija stječu uvjet za upis na  sveučilišni diplomski studij Geodezija i geoinformatika.

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.