Studij geodezije i geoinformatikePreddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara). Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Geodezija i geoinformatika stječe se 180 ECTS bodova. Kandidati koji završe ovu razinu studija stječu uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika.

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.