Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo - smjer Konstrukcije

 

Voditelj smjera: prof. dr. sc. Alen Harapin


Ishodi učenja

Završetkom studijskog programa i stjecanjem kvalifikacije student/ica je osposobljen/a za:

 • projektiranje i proračun srednje složenih betonskih konstrukcija
 • ocjenu dinamičkih svojstava i proračun srednje složenih konstrukcija na potres
 • projektiranje i proračun srednje složenih geotehničkih građevina
 • formuliranje jednadžbi matematičke fizike na inženjerskim zadaćama, te njihovo rješavanje u zatvorenom obliku ili numeričkim metodama
 • projektiranje i proračun srednje složenih metalnih konstrukcija
 • rješavanje problema stabilnosti građevinskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih armirano-betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih metalnih konstrukcija
 • ocjenu pouzdanosti nosivih konstrukcija suvremenim probabilističkim metodama
 • projektiranje i proračun prednapetih betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun zidanih konstrukcija
 • procjenu proizvodnje temeljem standardnih pokazatelja, procjenu tvrtke temeljem bilance i ocjenu investicijskih pothvata
 • projektiranje i proračun složenih betonskih mostova
 • projektiranje i proračun složenih metalnih mostova

Osim nabrojanih, student/ica stječe i dodatne kompetencije ovisno o položenim izbornim predmetima tijekom studija.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
A. Harapin, N. Grgić Betonske konstrukcije I GAE701 30+30 5,0
Ž. Nikolić Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo GAO701 30+15 4,0
P. Miščević, G. Vlastelica Geotehničko inženjerstvo GAG703 30+30 5,0
A. Munjiza Stabilnost konstrukcija GAO702 54+6 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije I GAP701 45+30 6,0
II. semestar
M. S. Zulim, B. Trogrlić Zidane konstrukcije GAE702 30+30 5,0
D. Matešan, N. Grgić Prednapeti beton GAE703 30+30 5,0
A. Harapin, N. Grgić Betonske konstrukcije II GAE704 30+30 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije II GAP702 30+30 5,0
V. Divić, N. Torić Pouzdanost konstrukcija GAP703 30+30 5,0
  Izborni predmet - slobodan izbor     5,0
III. semestar
N. Jajac Poslovanje i investicije u građevinarstvu GAL702 30+30 5,0
D. Matešan Betonski mostovi GAE801 30+30 5,0
I. Boko, I. Uzelac Glavinić Metalni mostovi GAP801 30+30 5,0
  Izborni predmeti - dogovor s mentorom     15,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX801   30,0

 

Izborni predmeti
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
D. Cvitanić, D. Breški Cestovna čvorišta GAF801 30+30 5,0
D. Breški, I. Škarica Engleski jezik GAA003 30+30 5,0
B. Trogrlić Fizika zgrade GAO706 30+30 5,0
I. Andrić Gospodarenje komunalnim krutim otpadom GAJ703 30+30 5,0
D. Cvitanić, D. Breški Gradske prometne površine GAF802 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
D. Jukić Hidrologija krša GAI703 45+30 5,5
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
M. Nikolić, A. Harapin Izvođenje građevinskih konstrukcija GAE706 30+30 5,0
G. Baloević, N. Grgić Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi GAN703 30+30 5,0
N. B. Kurbaša, V. Kozulić Konstrukcije povijesnih građevina GAD703 30+30 5,0
A. Harapin, M. Galić Kućne instalacije GAM701 30+30 5,0
G. Baloević, G. Vlastelica Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala GAN702 30+30 5,0
V. Srzić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
N. Jajac Management u građevinarstvu GAL703 45+15 5,0
D. Jukić Modeliranje kakvoće površinskih voda GAI706 30+30 5,0
D. Matešan, A. Harapin Mostovi GAE202 30+30 5,0
A. Harapin, D. Matešan Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija GAE803 30+30 5,0
P. Miščević Numeričko modeliranje u geotehnici GAG803 30+30 5,0
A. Munjiza Osnove simulacijskog inženjerstva GAO801 45+15 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Poboljšanje temeljnog tla GAG802 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Posebne drvene konstrukcije GAP704 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Potporne građevine i građevne jame GAG801 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić, I. Uzelac Glavinić Požarno inženjerstvo GAP803 30+30 5,0
A. Munjiza Primijenjeno simulacijsko inženjerstvo GAO802 45+15 5,0
T. Duplančić - Leder Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima GAF002 30+30 5,0
R. Andričević Primjena stohastičkih metoda GAK803 30+30 5,0
B. Trogrlić, I. Balić Projektiranje konstrukcija računalom GAO705 30+30 5,0
N. Grgić, I. Uzelac Glavinić Spregnute konstrukcije GAE705 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Staklene konstrukcije GAP802 30+30 5,0
N. Jajac Stručna praksa II GAL706 0+30 2,0
N. Jajac Sustavi odlučivanja u građevinarstvu GAL704 45+15 5,0
M. Smilović Zulim, N. Torić Trajnost konstrukcija GAE802 30+30 5,0
V. Kozulić, M. Nikolić Tuneli i podzemne građevine GAD704 30+30 5,0
N. Jajac Upravljanje izgrađenim okolišem GAA708 30+15 5,0
K. Rogulj Upravljanje projektima GAL705 45+15 5,0
V. Denić Jukić Urbana hidrologija GAI705 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0