Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika

 

 

Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika izvodi se na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara). 

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova. 

 

 

Na sveučilišnom prijediplomskom studiju Geodezija i geoinformatika stječe se 180 ECTS bodova. Kandidati koji završe ovu razinu studija mogu nastaviti studirati na sveučilišnim i stručnim diplomskim studijma geodezije i geoinformatike u Hrvatskoj i inozemstvu prema uvjetima za upis koja određuju visoka učilišta koja provode te studije. 

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Geodezija i geoinformatika stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike.

 

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike osposobljen je obavljati stručne poslove iz područja geodezije i geoinformatike u tvrtkama i institucijama koje u svojim poslovnim procesima koriste geoprostorne podatke, a posebno službene geopodatke katastra i zemljišnih knjiga te time stječe jedan od uvjeta za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. 

Kompetencije koje se stječu su:

 • Vrjednovati mjerne metode, tehnologije, metode računske obrade i vizualizacije mjerenja i geopodataka
 • Kritički prosuđivati i predložiti rješenja za upisnik nekretnina, mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta
 • Samostalno tumačiti zakone i propise koji uređuju geodetske i geoinformatičke poslove
 • Predlagati i primijeniti matematičke i fizikalne metode u rješavanju nestandardnih geodetskih i geoinformatičkih zadataka
 • Samostalno rukovati i ispitivati ispravnost geodetskih instrumenata i mjernog pribora
 • Samostalno izvoditi geodetska mjerenja i procjeniti njihovu kvalitetu
 • Planirati i samostalno izvoditi geodetske radove na poslovima državne izmjere, održavanja upisnika nekretnina, izgradnje građevina te vrednovanja i upravljanja nekretninama
 • Projektirati i samostalno izrađivati planove i karte te geoprostorne analize
 • Samostalno održavati geoprostorne baze podataka i geografske informacijske sustave
 • Predložiti primjenu novo razvijenih informatičkih tehnologija u prikupljanju, obradi i upravljanju podacima
 • Razlučiti izvore i prirode pogrešaka u geodetskim mjerenjima ili računskoj obradi podataka te odabrati metodu za njihovo uklanjanje
 • Komunicirati sa strankama te geodetskim i srodnim stručnjacima tumačenja propisa, standarda i normi, interpretiranja rezultata, te sprječavanja mogućih nesporazuma
 • Organizirati timski rad na uredskim i terenskim poslovima u slučajevima kada je zadatak složeniji, ima veći obim ili dulje trajanje
 • Vrjednovati i planirati profesionalni razvoj članova stručnog tima u uvjetima intenzivnog razvoja tehnologija i usluga, pravnog okvira te strukovnih normi i standarda.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
J. Sedlar Analitička geometrija i linearna algebra GAB031 30+30 5
S. Banić Matematička analiza GAB032 30+30 5
N. Leder Fizika GAB033 30+30 5
M. Baučić Osnove geoinformatike GAZ001 30+30 5
I. Racetin Geodetski instrumenti GAZ002 30+30 5
I. Racetin Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici GAZ003 15+30 3
  Izborni predmeti (min. 2 ECTS)      
Izborni predmeti
J. Sedlar, S. Pavasović Osnove informatike GAB034 15+15 2
T. Duplančić-Leder Uvod u geodeziju GAZ004 30+0 2
II. semestar
M. Andrić / N. Lovričević Računalna geometrija GAC031 30+30 5
Lj. Šerić Programiranje GAB035 30+30 5
J. Kilić Pamuković, Ž. Hećimović Izmjera zemljišta GAZ005 30+60 5
J. Kilić Pamuković, I. Racetin Terenska mjerenja GAZ006 30+30 5
S. Ivelić Bradanović Osnove statistike GAB036 30+15 4
S. Ivelić Bradanović Vektorska analiza GAB037 30+15 3
  Izborni predmeti (min. 3 ECTS)      
Izborni predmeti
V. Kukoč Uvod u graditeljstvo GAU001 30+0 3
S. Banić Sferna trigonometrija GAB038 15+15 3
I. Škarica Osnove engleskog jezika struke GAA032 15+15 3
III. semestar
M. Baučić Baze podataka GAZ007 30+30 5
J. Sedlar Diferencijalna geometrija GAB039 30+30 5
J. Kilić Pamuković, M. Baučić Analiza i obrada geodetskih mjerenja GAZ008 30+45 5
Ž. Hećimović Geodetski planovi GAZ009 30+30 5
J. Čizmić Osnove zemljišnoknjižnog prava GAZ010 30+0 2
  Izborni predmeti (min. 8 ECTS)      
Izborni predmeti
I. Racetin Topografija GAZ011 30+0 3
D. Cvitanić Ceste GAF121 30+30 5
Ž. Hećimović Stručna praksa izvan fakulteta GAZ035 0+45 3
IV. semestar
I. Racetin Kartografija GAZ012 30+30 5
Ž. Hećimović Geodetski referentni okviri GAZ013 30+30 5
M. Baučić Fotogrametrija GAZ014 30+30 5
I. Racetin Katastar GAZ015 30+45 5
M. Baučić Modeliranje geoinformacija GAZ016 30+30 5
  Izborni predmeti (min. 5 ECTS)      
Izborni predmeti
I. Racetin Kvaliteta geoinformacija GAZ017 30+30 5
I. Racetin Rukovanje geoinformacijama GAZ018 30+30 5
V. semestar
Lj. Vrdoljak Satelitsko pozicioniranje GAZ019 30+30 5
Ž. Hećimović Inženjerska geodetska osnova GAZ020 30+30 5
T. Duplančić Leder Daljinska istraživanja GAZ021 30+30 5
Ž. Hećimović Uređenje zemljišta GAZ022 30+30 5
M. Baučić Stručna praksa GAZ033 0+45 3
  Izborni predmeti (min. 7 ECTS)      
Izborni predmeti
Ž. Hećimović Praktični rad s geodetskim instrumentima GAZ024 15+15 2
T. Duplančić Leder Zemljišni informacijski servisi GAZ025 30+30 5
I. Racetin Topografska kartografija GAZ026 30+30 5
N. Jajac Poslovna komunikacija GAA031 15+15 2
VI. semestar
Ž. Hećimović Inženjerska geodezija GAZ027 30+30 5
T. Bašić Državna izmjera GAZ028 30+30 5
M. Baučić Kartografske projekcije GAZ029 30+30 5
T. Duplančić-Leder Hidrografska izmjera GAZ030 30+30 5
M. Baučić Završni ispit GAZ050 0+30 2
  Izborni predmeti (min. 8 ECTS)      
Izborni predmeti
N. Jajac Uvod u menadžment GAL031 15+15 2
V. Denić-Jukić Odabrana poglavlja hidrologije GAI021 15+15 3
I. Racetin Web kartografija GAZ032 15+15 3
J. Sedlar Diskretna matematika GAB040 30+30 5
Ž. Hećimović Geoinformacijska infrastruktura GAZ031 30+30 5