Strani jezik


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razumjeti standardni jezik i jezik struke.
  • Komunicirati usmeno i pismeno na stranom jeziku na razini struke i općenito.
  • Prevoditi jednostavne i srednje složene pisane stručne tekstove sa stranog na hrvatski jezik kao i jednostavnije stručne tekstove s hrvatskog na strani jezik.
  • Prezentirati teme iz struke na stranom jeziku.