Menadžment ljudskih resursa u građevinarstvu


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Prepoznati i razlučiti osnovne zadaće i dionike MLJP-a u organizaciji;
  • Prepoznati i prosuditi odnos rada, organizacijske strukture i MLJP-a u organizaciji;
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati intelektualni kapital te ljudske resurse i potencijale organizacije;
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati osnovne odrednice, pristupe i metode predviđanja potreba, pribavljanja i selekcije ljudskih potencijala organizacije;
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati odrednice, pristupe i metode motiviranja i nagrađivanja ljudskih potencijala u organizaciji;
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati odrednice obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala u organizaciji.