RESCOP - Monitoring morskih ekosustava korištenjem daljinske detekcije (u sklopu poziva Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije)

 

REmote Sensing monitoring
in marine eCOsystem based
spatial Planning

 

Sažetak projekta

Projekt RESCOP - praćenje morskih ekosustava pomoću daljinske detekcije u prostornom planiranju - primarno je usmjeren na istraživanje potencijalnih primjena multifunkcionalnih modela u podršci pomorskom prostornom planiranju u Hrvatskoj i Norveškoj, uzimajući u obzir antropološke pritiske i klimatske izazove. Ti modeli koriste višeparametarsku i višeslojnu detekciju pokazatelja zdravlja priobalnih ekosustava.

Učinkovito praćenje priobalnih voda ključni je element učinkovitog pomorskog prostornog planiranja. Iako relevantne EU direktive zagovaraju planiranje temeljeno na pristupu ekosustava, provedba potrebnih programa praćenja često predstavlja značajne izazove, posebno u pogledu izvedivosti i troškova za nacionalne operacije. Ova situacija potiče motivaciju za projekt RESCOP. Među svojim različitim aktivnostima, projekt ispituje potencijalno korištenje podataka satelitskih opažanja iz europskih Copernicus servisa za podatke. Takav pristup mogao bi optimizirati parametre i pokazatelje koji trebaju biti izmjereni, smanjujući tako troškove.

Konačno, rezultirajuća procjena ovog projekta predviđa da će značajno poboljšati podršku koju pružaju lokalni donosioci odluka i drugi dionici u Hrvatskoj i Norveškoj, pomažući u donošenju bolje informiranih i učinkovitijih politika.

Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, počevši s dovršenjem ugovora 20. ožujka 2023.

Smješten unutar domene daljinske detekcije koje se koristi za praćenje okoliša, projekt RESCOP utjelovljuje ethos suradnje na putu prema zelenijoj, konkurentnijoj i inkluzivnijoj Europi.


Financiranje

Projekt je financiran od strane EEA i Norveškog financijskog mehanizma u sklopu bilateralnog programa 'Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije', ukupne vrijednosti 1,1 milijun EUR. Projektu RESCOP dodijeljen je iznos od 99,810.05 EUR, od čega je 50,361.00 EUR dodijeljeno Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG-UNI ST), a 49,449.05 EUR partneru iz Norveške, Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC).


Projektni tim

U skladu sa jačanjem bilateralne suradnje, prijavitelj projekta je FGAG-UNI ST, dok je partner iz Norveške NERSC.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG-UNI ST) može se pohvaliti dokazanim istraživačkim radom u području znanosti o okolišu, posebno u praćenju okoliša i modeliranju vodnih resursa u priobalnim područjima, što potvrđuju brojni provedeni projekti financirani iz različitih EU i ostalih međunarodnih izvora.

FGAG-UNI ST sudionici na projektu: 

 • Roko Andričević, 
 • Petra Šimundić, 
 • Marin Miletić,
 • Mak Kišević,
 • Marija Kvesić Ivanković,
 • Antonia Čikeš,
 • Mia Raos,
 • Morena Galešić Divić.

Nansenov centar za daljinsko praćenje okoliša (NERSC) je neprofitna istraživačka zaklada, službeno osnovana 28. studenog 1986. NERSC provodi istraživanja unutar znanosti o Zemljinom sustavu na Dalekom sjeveru i Arktiku, gdje primjenjuje široko interdisciplinarno znanje za proučavanje i mapiranje morskih, kriosferskih i atmosferskih uvjeta. To se postiže kroz satelitska mjerenja, in situ mjerenja, numeričko modeliranje morskog leda, asimilaciju podataka, polarna akustička mjerenja, dinamiku i predviđanje klime te širenje znanstvenih podataka. Centar provodi i širi istraživanja relevantna za društvo te godišnje objavljuje veliki broj znanstvenih članaka i nacionalnih i međunarodnih izvještaja.

Danas, Nansenov centar ima oko 70 članova osoblja. Samo prošle godine bili su na čelu ili su na neki drugi način sudjelovali u više od 100 istraživačkih projekata, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Nansenov centar je jedan od četiri partnera u Bjerknesovom centru za istraživanje klime u Bergenu, zajedno sa Visokom školom u Bergenu, NORCE-om i Institutom za istraživanje mora. Također su članovi programa COPERNICUS (Arctic Marine Forecasting Center).

NERSC sudionici:

 • Lasse H. Pettersson, 
 • Johnny Johannessen, 
 • Antonio Bonaduce, 
 • Edson Silva, 
 • Roshin P. Ra, 
 • Yulia Østervold,
 • Knut Holba.


Aktivnosti 

Aktivnosti projekta podijeljene su u:

 1. Inicijalizacija projekta, koja uključuje početni (kick-off) sastanak i procjenu postojećih indikatora i modela koji se koriste za procjenu kvalitete okoliša na osnovi morskog ekosustava u Hrvatskoj i Norveškoj.
 2. Istraživanje metodologija daljinskog osmatranja specifičnih za pojedine lokacije za procjenu kvalitete okoliša na osnovi ekosustava.
 3. Tehnička suradnja i razmjena stručnjaka, koja uključuje organizirane radionice i online seminare sa sudionicima iz obiju zemalja. Ovo je usmjereno na znanstvenu zajednicu i donosioce odluka na svim razinama te obuhvaća studijske posjete (u Hrvatskoj i Norveškoj), kao i studijski boravak hrvatskog sudionika na instituciji NERSC-a.
 4. Aktivnosti vidljivosti.