O stručnoj djelatnosti Fakulteta

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu su, pored znanstveno-istraživačke djelatnosti i visokog obrazovanja, te cjeloživotnog učenja kroz program stručnog usavršavanja, prisutne stručne djelatnosti u vidu izrade studija, ekspertiza, revizija, idejnih projekata te projekata složenih i vrlo složenih građevina.

Fakultet ima 20 ovlaštenih inženjera građevinarstva, 7 ovlaštenih inženjera arhitekture, 2 ovlaštene inženjerke geodezije i 4 revidenta iz područja konstrukcija, geomehanike, toplinske zaštite i zaštite od buke. Popis dijela referenci stručnih aktivnosti može se vidjeti ovdje.