Povijest arhitekture i umjetnosti 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • kritički prosuđivati razvoj povijesti arhitekture i umjetničkog izraza od prapovijesti do do početaka srednjeg vijeka,
  • preispitati osobitosti pojedinih djela i umjetničkih pravaca,
  • usporediti razlike i sličnosti umjetničkih dostignuća pojedinih civilizacija i stilskih epoha na različitim prostorima Europe, Mediterana i Bliskog Istoka,
  • procijeniti doprinos i utjecaj pojedinih arhitektonskih i  umjetničkih djela na razvoj arhitekture i umjetnosti,
  • povezati društvene okolnosti i kontakte različitih civilizacija s uzrocima nastanka stilskih promjena i umjetničkih pravaca u navedenom razdoblju,
  • utvrditi ulogu društvenih, političkih, ekonomskih i estetskih utjecaja na arhitekturu i likovnu umjetnost u navedenom razdoblju, ali i općenito.