Suvremena arhitektura 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati i valorizirati ključne procese razvoja moderne arhitektonske paradigme,
  • identificirati bitne segmente procesa arhitektonskog projektiranja na primjerima ključnih arhitektonskih realizacija predmetnog razdoblja,
  • razviti argumentiranu strukturu kriterija koji presudno utječu na primjeren projektantski odgovor na konkretnu arhitektonsku zadaću za analizirane primjere arhitektonskih realizacija,
  • analizirati vlastite arhitektonske projekte u skladu s osobnim kriterijskim diskursom i kreativnim poticajima koristeći se usvojenom argumentiranom strukturom kriterija.