Teorija arhitekture


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • razumjeti konceptualne okvire postmodernog arhitektonskog diskursa
  • tumačiti odnos arhitekture i njenog društvenog, političkog i kulturnog konteksta u postmodernom vremenu i recentnom trenutku
  • analitički i kritički sagledati i proces suvremenog kreativnog projektantskog djelovanja
  • argumentirano diskutirati suvremene arhitektonske primjere i njihovu teorijsku potku