Povijest arhitekture i umjetnosti 3


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • kritički prosuđivati razvoj povijesti arhitekture i umjetnosti u razdoblju renesanse
  • preispitati osobitosti pojedinih umjetničkih i arhitektonskih djela i umjetničkih pravaca,
  • usporediti razlike i sličnosti među umjetničkim i arhitektonskim ostvarenjima na različitim europskim prostorima,
  • procijeniti doprinos i utjecaj pojedinog umjetnika i njegovog opusa ili djela na razvoj arhitekture i umjetnosti,
  • povezati društvene okolnosti s uzrocima nastanka stilskih promjena i daljnjeg razvoja umjetničkog izraza u razdoblju renesanse,
  • utvrditi ulogu društvenih, političkih, ekonomskih i estetskih utjecaja na arhitekturu i likovnu umjetnost u navedenom razdoblju, ali i općenito.