Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

 

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu uz sudjelovanje nastavnika Fakulteta kao i nastavnika drugih visokih učilišta Sveučilišta u Splitu, sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemnih gostujućih sveučilišnih nastavnika i traje tri akademske godine (šest semestara).

Nastavni plan je usklađen s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.


Na sveučilišnom prijediplomskom studiju Arhitektura i urbanizam stječe se 180 ECTS bodova. Kandidati koji završe ovu razinu studija stječu uvjete za upis na sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam.

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Arhitektura i urbanizam  stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma.

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam osposobljava studente za suradničke poslove na području arhitektonske djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima (Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu).

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
H. Njirić Osnove arhitektonskog projektiranja 1 GAS011 30+45 6,0
J. Kalajžić Tipologija i forma u arhitekturi 1 GAS012 30+0 2,0
M. Andrić / N. Lovričević Osnove projiciranja 1 GAC011 30+30 5,0
A. Kuzmanić Crtanje 1 GAS013 0+30 3,0
D. Peračić Uporaba računala u arhitekturi 1 GAS014 0+30 2,0
D. Tušek Elementi zgrada 1 GAM011 30+30 4,0
Ž. Nikolić, N. Živaljić Osnove nosivih konstrukcija 1 GAO111 30+30 6,0
J. Sedlar Matematika 1 GAB011 15+15 2,0
II. semestar
H. Njirić Osnove arhitektonskog projektiranja 2 GAS015 30+45 6,0
D. Peračić, N. Popić Tipologija i forma u arhitekturi 2 GAS016 30+0 2,0
M. Andrić / N. Lovričević Osnove projiciranja 2 GAC012 30+30 5,0
A. Kuzmanić Crtanje 2 GAS017 0+30 3,0
D. Peračić Uporaba računala u arhitekturi 2 GAS018 0+30 2,0
V. Perković Jović, P. Miščević Elementi zgrada 2 GAM012 30+30 4,0
M. Galić Osnove nosivih konstrukcija 2 GAO012 30+30 6,0
S. Ivelić Bradanović Matematika 2 GAB012 15+15 2,0
III. semestar
A. Krstulović, M. Mikelić Radionica arhitektonskog projektiranja 1 GAS111 30+60 10,0
K. Marasović Povijest arhitekture i umjetnosti 1 GAT011 60+0 4,0
S. Matijević Barčot Tipologija i forma u arhitekturi 3 GAS112 30+0 2,0
A. Kuzmanić Oblikovanje GAS113 0+45 2,0
A. Krstulović Arhitektonska prezentacija GAS019 0+45 2,0
D. Žižić Elementi zgrada 3 GAM111 30+30 4,0
D. Matešan, M. Smilović Zulim Nosive konstrukcije 1 GAE111 45+30 6,0
IV. semestar
I. Letilović Radionica arhitektonskog projektiranja 2 GAS114 30+60 10,0
S. Perojević Povijest arhitekture i umjetnosti 2 GAT012 60+0 4,0
D. Peračić Tipologija i forma u arhitekturi 4 GAS115 30+0 2,0
A. Grgić Osnove urbanizma GAU011 30+0 2,0
S. Perojević Povijest urbane forme GAU012 30+0 2,0
D. Žižić Elementi zgrada 4 GAM112 30+30 4,0
I. Boko, N. Torić Nosive konstrukcije 2 GAP111 45+30 6,0
V. semestar
D. Peračić Radionica arhitektonskog projektiranja 3 GAS211 30+60 10,0
S. Perojević Povijest arhitekture i umjetnosti 3 GAT111 60+0 4,0
D. Gabrić Urbanizam 1 GAU111 30+30 6,0
V. Perković-Jović Instalacije GAM211 30+30 4,0
D. Žižić Fizika zgrade GAM212 15+15 2,0
N. Ostojić-Škomrlj Planiranje i oganizacija građenja GAL211 15+15 2,0
VI. semestar
D. Bušnja Radionica arhitektonskog projektiranja 4 – završni rad GAS212 30+90 12,0
D. Tušek, S. Matijević Barčot Moderna arhitektura GAT116 60+0 4,0
D. Gabrić Urbanizam 2 GAU112 30+60 8,0
S. Matijević Barčot Moderni urbanizam GAU115 30+0 4,0
D. Cvitanić Gradske prometne površine i objekti GAF211 30+15 2,0
V. Srzić, M. Galešić Divić Pomorske građevine i luke GAK011 30+15 2,0

 

Dokumenti